... RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Priorytet II Społeczeństwo informacyjne. Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych ...
Projekt pn. "System Informacji o Terenie miasta Tarnowskie Góry (SIT)” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013